Vé tàu Phúc Yên - Ấm Thượng

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phúc Yên - Ấm Thượng

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 92km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 35.000đ đến 134.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  43
  55
  69
  119
  112
  99
  134
  134
  35
  119
  LC3
  07:39
  10:07
  02:28
  37
  7
  YB1
  .
  42
  70
  77
  123
  115
  102
  148
  148
  34
  123
  YB1
  07:29
  10:00
  02:31
  37
  8
  .

Chia sẻ trang