Vé tàu Phúc Trạch - Yên Duệ

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Phúc Trạch - Yên Duệ

    Từ Từ 16.02.2020
    Khoảng cách: 45km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 13.000đ đến 16.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Khoang Chợ
    Ghế phụ:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    VD32
    .
    16
    -
    -
    -
    13
    VD32
    11:06
    12:28
    01:22
    33
    6

Chia sẻ trang