Vé tàu Phú Thọ - Mậu A

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phú Thọ - Mậu A

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 87km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 33.000đ đến 127.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC3
  .
  41
  52
  65
  113
  106
  93
  127
  127
  33
  113
  LC3
  09:19
  11:57
  02:38
  33
  6
  LC1
  .
  45
  50
  65
  115
  110
  95
  125
  125
  36
  115
  LC1
  01:10
  03:51
  02:41
  32
  2
  .

Chia sẻ trang