Vé tàu Phủ Lý - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Sông Mao

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1428km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 429.000đ đến 2070.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  536
  663
  816
  1237
  1121
  995
  1308
  1283
  429
  1237
  TN1
  15:53
  21:39
  29:46
  48
  30
  SE9
  .
  455
  1487
  1650
  1955
  1885
  1708
  2070
  1960
  1076
  1955
  SE9
  15:41
  22:04
  30:23
  47
  26
  ,,
  SE9
  .
  455
  1487
  1650
  1955
  1885
  1708
  2070
  1960
  1076
  1955
  SE9
  15:49
  21:26
  29:37
  48
  [vtb

Chia sẻ trang