Vé tàu Phủ Lý - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Sài Gòn

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1670km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 457.000đ đến 2651.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  599
  1834
  2069
  2588
  2494
  2282
  2651
  2596
  1467
  2588
  SE3
  20:29
  04:38
  32:09
  52
  21
  SE1
  .
  581
  1747
  1970
  2465
  2375
  2130
  2525
  2447
  1398
  2465
  SE1
  23:25
  05:45
  30:20
  55
  17
  SE5
  .
  688
  1806
  2037
  2463
  2377
  2198
  2533
  2472
  1445
  2463
  SE5
  10:07
  18:38
  32:31
  51
  [

Chia sẻ trang