Vé tàu Phủ Lý - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Nha Trang

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1259km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 1.000đ đến 2247.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  512
  1554
  1751
  2195
  2114
  1934
  2247
  2201
  1243
  2195
  SE3
  20:29
  21:14
  24:45
  51
  15
  SE1
  .
  497
  1554
  1751
  2153
  2072
  1895
  2203
  2157
  1243
  2153
  SE1
  23:18
  23:11
  23:53
  53
  14
  SE5
  .
  496
  569
  751
  1067
  963
  820
  1154
  1081
  397
  1067
  SE5
  10:07
  10:51
  24:44
  51
  [vtbg1

Chia sẻ trang