Vé tàu Phủ Lý - Đồng Hới

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Đồng Hới

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 466km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 140.000đ đến 874.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  212
  604
  683
  854
  822
  752
  874
  856
  483
  854
  SE3
  20:29
  05:30
  09:01
  52
  6
  SE1
  .
  205
  604
  683
  837
  805
  737
  857
  840
  483
  837
  SE1
  23:18
  08:11
  08:53
  52
  6
  SE5
  .
  216
  248
  327
  510
  461
  392
  552
  517
  173
  510
  SE5
  10:07
  19:30
  09:23
  50
  11
  [vt

Chia sẻ trang