Vé tàu Phủ Lý - Diêu Trì

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Diêu Trì

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1040km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 313.000đ đến 1872.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  447
  1294
  1460
  1827
  1761
  1612
  1872
  1833
  1035
  1827
  SE3
  20:29
  17:33
  21:04
  49
  13
  SE1
  .
  434
  1294
  1460
  1792
  1726
  1579
  1835
  1796
  1035
  1792
  SE1
  23:25
  18:51
  19:26
  54
  12
  SE5
  .
  434
  497
  657
  923
  833
  709
  998
  935
  347
  923
  SE5
  10:07
  07:00
  20:53
  50
  16[

Chia sẻ trang