Vé tàu Phủ Lý - Đà Nẵng

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Đà Nẵng

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 735km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 222.000đ đến 1449.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  334
  953
  1075
  1415
  1363
  1247
  1449
  1418
  762
  1415
  SE3
  20:29
  11:28
  14:59
  49
  9
  SE1
  .
  324
  953
  1075
  1386
  1336
  1222
  1421
  1390
  762
  1386
  SE1
  23:25
  13:41
  14:16
  52
  9
  SE5
  .
  307
  352
  465
  725
  655
  557
  785
  736
  246
  725
  SE5
  10:07
  01:21
  15:14
  48
  14[/vtbg1

Chia sẻ trang