Vé tàu Phủ Lý - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phủ Lý - Bình Thuận

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 1495km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 402.000đ đến 2536.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  572
  1720
  1940
  2476
  2384
  2182
  2536
  2482
  1376
  2476
  SE3
  20:29
  01:07
  28:38
  52
  17
  SE1
  .
  621
  1720
  1940
  2426
  2337
  2139
  2485
  2433
  1376
  2426
  SE1
  23:25
  02:37
  27:12
  55
  15
  SE5
  .
  506
  580
  766
  1088
  982
  835
  1177
  1103
  405
  1088
  SE5
  10:07
  15:12
  29:05
  51
  [vtbg1

Chia sẻ trang