Vé tàu Phố Vị - Lim

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phố Vị - Lim

  Từ 26/05/2018
  Khoảng cách: 57km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 22.000đ đến 36.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  DD4
  .
  27
  -
  -
  25
  22
  DD4
  16:18
  18:17
  01:59
  29
  8
  DD6
  .
  27
  32
  36
  -
  -
  -
  -
  -
  22
  -
  DD6
  17:36
  19:06
  01:30
  38
  5
  .

Chia sẻ trang