Vé tàu Phố Lu - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Phố Lu - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 107km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 39.000đ đến 185.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP2
  .
  50
  55
  60
  105
  90
  80
  170
  160
  40
  105
  SP2
  21:34
  00:36
  03:02
  35
  3
  SP4
  .
  50
  55
  60
  105
  90
  80
  170
  160
  40
  105
  SP4
  22:09
  01:28
  03:19
  32
  5
  SP8
  .
  55
  70
  90
  160
  150
  135
  185
  185
  44
  -
  SP8
  14:18
  17:03
  02:45p
  39
  2
  LC4
  .
  49
  64
  79
  137
  129
  114
  154
  154
  39
  137
  LC4
  10:58
  14:47
  03:4
  28
  10
  LC2
  .
  55
  65
  80
  140
  135
  120
  155
  155
  44
  140
  LC2
  19:05
  22:22
  03:17
  33
  5

Chia sẻ trang