Vé tàu Phố Lu - Đông Anh

  1. NamLee

    NamLee Member

    Vé tàu Phố Lu - Đông Anh

    Từ Từ 14.06.2019
    Khoảng cách: 241km.
    Tần suất: 3 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 88.000đ đến 360.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    LC4
    .
    112
    145
    182
    316
    296
    261
    354
    354
    90
    316
    LC4
    10:58
    18:26
    07:2
    32
    19
    LC2
    .
    120
    145
    180
    320
    300
    265
    355
    355
    96
    320
    LC2
    19:05
    02:22
    07:17
    33
    9
    Khách sạn tại Hà Nội
    -
    Giá từ: 650.000 đ
    -
    Giá từ: 739.130 đ
    -
    Giá từ: 1.913.043 đ
    -
    Giá từ: 862.609 đ
    -
    Giá từ: 959.565 đ
    [URL=http://

Chia sẻ trang