Vé tàu Phan Thiết - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Phan Thiết - Bình Thuận

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 10km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 30.000đ đến 36.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SPT1
  .
  30
  30
  31
  -
  30
  SPT1
  13:05
  13:19
  00:14
  43
  1
  PT3
  .
  30
  30
  30
  -
  30
  PT3
  22:55
  23:13
  00:18
  33
  1
  PT4
  .
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  PT4
  21:36
  21:16
  -00:2p
  -30
  -1

Chia sẻ trang