Vé tàu Ninh Hòa - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Ninh Hòa - Minh Khôi

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1084km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 401.000đ đến 1344.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  952
  1008
  1100
  1300
  1256
  1110
  1344
  1315
  762
  1300
  TN2
  23:39
  23:22
  23:43
  46
  21
  SE10
  .
  501
  589
  758
  1053
  958
  876
  1152
  1035
  401
  1053
  SE10
  23:54
  22:48
  22:54
  47
  17
  ,,,
  SE18
  .
  501
  589
  758
  1053
  958
  876
  1152
  1035
  401
  1053
  SE18
  23:39
  23:22
  23:43
  46
  [vtbg1

Chia sẻ trang