Vé tàu Ninh Bình - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Ninh Bình - Sài Gòn

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 1611km.
  Tần suất: 7 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 449.000đ đến 2585.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  540
  1771
  1998
  2524
  2431
  2226
  2585
  2531
  1417
  2524
  SE3
  21:42
  04:38
  30:56
  52
  19
  SE1
  .
  561
  662
  835
  1221
  1118
  931
  1333
  1211
  449
  1221
  SE1
  00:00
  05:45
  53:45
  30
  19
  SE5
  .
  665
  1775
  2001
  2436
  2352
  2174
  2505
  2444
  1420
  2436
  SE5
  11:20
  18:38
  31:18
  51
  [vtbg

Chia sẻ trang