Vé tàu Ninh Bình - Biên Hòa

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Ninh Bình - Biên Hòa

    Từ Từ 16.02.2020
    Khoảng cách: 1582km.
    Tần suất: 7 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 403.000đ đến 2585.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.
    K6: Khoang 6 giường.
    K4: Khoang 4 giường.

    T1: Nằm Tầng 1.
    T2: Nằm Tầng 2.
    T3: Nằm Tầng 3.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Nằm K6 T1 ĐH:
    Nằm K6 T2 ĐH:
    Nằm K6 T3 ĐH:
    Nằm K4 T1 ĐH:
    Nằm K4 T2 ĐH:
    Ghế phụ:
    Ngồi tầng 2:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    SE3
    .
    530
    1771
    1998
    2524
    2431
    2226
    2585
    2531
    1417
    2524
    SE3
    21:42
    03:53
    30:11
    52
    17
    ,,
    SE5
    .
    514
    589
    777
    1104
    997
    848
    1195
    1120
    411
    1104
    SE5
    11:20
    17:57
    30:37
    52
    20
    SE7
    .
    514
    589
    777
    1162
    1249
    894
    1258
    1179
    411
    1162
    SE7
    08:17
    15:25
    31:08
    51
    24
    Nguyen Quoc Lam likes this.

Chia sẻ trang