Vé tàu Nha Trang - Huế

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nha Trang - Huế

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 627km.
  Tần suất: 10 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 228.000đ đến 1339.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE10
  .
  409
  481
  619
  869
  791
  723
  952
  855
  327
  869
  SE10
  23:13
  13:00
  13:47
  45
  10
  SE4
  .
  255
  376
  418
  642
  587
  518
  717
  670
  334
  642
  SE4
  02:23
  15:15
  12:52
  49
  7
  SE2
  .
  247
  798
  903
  1274
  1226
  1124
  1304
  1277
  638
  1274
  SE2
  04:54
  16:26
  11:32
  54
  6
  [/vt

Chia sẻ trang