Vé tàu Nha Trang - Chợ Sy

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Nha Trang - Chợ Sy

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1036km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 338.000đ đến 1722.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,,
  SE10
  .
  498
  586
  754
  1049
  953
  872
  1147
  1030
  398
  1049
  SE10
  23:13
  21:27
  22:14
  47
  17
  TN2
  .
  910
  964
  1052
  1242
  1200
  1060
  1285
  1257
  728
  1242
  TN2
  22:57
  21:45
  22:48
  45
  21
  ,,,
  SE18
  .
  498
  586
  754
  1049
  953
  872
  1147
  1030
  398
  1049
  SE18
  22:57
  21:45
  22:48
  45
  [vtb

Chia sẻ trang