Vé tàu Nha Trang - Bỉm Sơn

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Nha Trang - Bỉm Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 1174km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 378.000đ đến 1456.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  473
  543
  716
  1017
  918
  783
  1101
  1032
  378
  1017
  SE6
  16:29
  16:52
  24:23
  48
  17
  TN2
  .
  1030
  1092
  1192
  1408
  1360
  1200
  1456
  1425
  824
  1408
  TN2
  22:57
  00:44
  25:47
  46
  24

Chia sẻ trang