Vé tàu Ngòi Hóp - Việt Trì

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Ngòi Hóp - Việt Trì

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 104km.
  Tần suất: 1 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 39.000đ đến 151.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  LC4
  .
  48
  62
  78
  135
  127
  111
  151
  151
  39
  135
  LC4
  14:52
  17:12
  02:2
  45
  8
  .

Chia sẻ trang