Vé tàu Minh Lễ - Yên Xuân

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Minh Lễ - Yên Xuân

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 152km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 34.000đ đến 43.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  VD32
  .
  43
  -
  -
  -
  34
  VD32
  08:15
  13:40
  05:25
  28
  20
  VD32
  .
  43
  -
  -
  -
  34
  VD32
  08:15
  13:40
  05:25
  28
  20

Chia sẻ trang