Vé tàu Minh Khôi - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Khôi - Sài Gòn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1529km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 397.000đ đến 2276.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  496
  569
  751
  1067
  963
  820
  1154
  1082
  397
  1067
  SE5
  13:01
  18:38
  29:37
  52
  18
  TN1
  .
  548
  678
  835
  1264
  1146
  1017
  1337
  1311
  438
  1264
  TN1
  18:54
  02:50
  31:56
  48
  29
  SE9
  .
  1478
  1634
  1815
  2147
  875
  1876
  2276
  2152
  1182
  2147
  SE9
  18:39
  03:25
  32:46
  47
  25
  ,,
  SE9
  .
  1478
  1634
  1815
  2147
  875
  1876
  2276
  2152
  1182
  2147
  SE9
  18:55
  02:47
  31:52
  48
  25
  ,

Chia sẻ trang