Vé tàu Minh Khôi - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Khôi - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 820km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 246.000đ đến 1250.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  308
  381
  469
  711
  644
  571
  751
  737
  246
  711
  TN1
  18:54
  13:13
  18:19
  45
  17
  SE9
  .
  820
  907
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  656
  1
  SE9
  18:39
  12:56
  18:17
  45
  14
  ,,
  SE9
  .
  820
  907
  1007
  1180
  1137
  1030
  1250
  1180
  656
  1180
  SE9
  18:55
  12:26
  17:31
  47
  14
  ,

Chia sẻ trang