Vé tàu Minh Khôi - Bình Thuận

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Minh Khôi - Bình Thuận

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 1354km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 366.000đ đến 1940.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  458
  525
  693
  985
  889
  757
  1066
  999
  366
  985
  SE5
  13:01
  15:12
  26:11
  52
  15
  TN1
  .
  508
  628
  774
  1171
  1061
  943
  1239
  1216
  406
  1171
  TN1
  18:54
  22:53
  27:59
  48
  26
  SE9
  .
  1274
  1410
  1565
  1830
  1766
  1600
  1940
  1835
  1019
  1830
  SE9
  18:39
  23:42
  29:03
  47
  22
  ,,
  SE9
  .
  1274
  1410
  1565
  1830
  1766
  1600
  1940
  1835
  1019
  1830
  SE9
  18:55
  22:32
  27:37
  49
  22
  ,

Chia sẻ trang