Vé tàu Long Khánh - Yên Trung

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Yên Trung

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 340km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 488.000đ đến 1890.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  1205
  1312
  1480
  1865
  1800
  1600
  1890
  1870
  964
  1865
  SE6
  10:44
  12:56
  26:12
  50
  15
  SE8
  .
  610
  717
  923
  1270
  1155
  1056
  1389
  1284
  488
  1270
  SE8
  07:44
  08:55
  25:11
  52
  15
  TN2
  .
  1150
  1218
  1330
  1570
  1517
  1340
  1623
  1588
  920
  1570
  TN2
  16:27
  20:18
  27:51
  47
  [vtb

Chia sẻ trang