Vé tàu Long Khánh - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Long Khánh - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 197km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 377.000đ đến 1680.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  471
  540
  713
  1013
  914
  778
  1096
  1027
  377
  1013
  SE6
  10:44
  15:43
  28:59
  50
  18
  TN2
  .
  1190
  1260
  1375
  1624
  1570
  1386
  1680
  1643
  952
  1624
  TN2
  16:27
  23:22
  30:55
  47
  28

Chia sẻ trang