Vé tàu Long Khánh - Đồng Lê

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Long Khánh - Đồng Lê

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 436km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 324.000đ đến 1504.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE6
  .
  405
  464
  613
  860
  777
  662
  932
  873
  324
  860
  SE6
  10:44
  10:54
  24:10
  50
  13
  SE8
  .
  405
  464
  613
  906
  818
  697
  980
  919
  324
  906
  SE8
  07:44
  06:53
  23:09
  52
  13
  TN2
  .
  1066
  1128
  1232
  1454
  1405
  1240
  1504
  1472
  853
  1454
  TN2
  16:27
  19:21
  26:54
  45
  23

Chia sẻ trang