Vé tàu Lào Cai - Yên Bái

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Lào Cai - Yên Bái

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 139km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 51.000đ đến 240.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP2
  .
  70
  75
  80
  135
  115
  105
  220
  210
  56
  135
  SP2
  20:35
  00:36
  04:01
  35
  4
  SP4
  .
  70
  75
  80
  135
  115
  105
  220
  210
  56
  135
  SP4
  21:10
  01:28
  04:18
  32
  6
  SP8
  .
  75
  90
  115
  210
  195
  175
  240
  240
  60
  -
  SP8
  13:15
  17:03
  03:48p
  37
  3
  LC4
  .
  64
  82
  103
  178
  168
  148
  200
  200
  51
  178
  LC4
  09:50
  14:47
  04:5
  28
  12
  LC2
  .
  70
  85
  105
  185
  175
  155
  205
  205
  56
  185
  LC2
  18:00
  22:22
  04:22
  32
  6

Chia sẻ trang