Vé tàu Kép - Yên Viên

 1. NamLee

  NamLee Member

  Vé tàu Kép - Yên Viên

  Từ 26/05/2018
  Khoảng cách: 53km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 22.000đ đến 36.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  DD4
  .
  27
  -
  -
  25
  22
  DD4
  16:47
  18:50
  02:03
  26
  8
  R158
  .
  20
  -
  -
  -
  -
  R158
  18:15
  20:38
  02:23
  22
  8
  DD6
  .
  27
  32
  36
  -
  -
  -
  -
  -
  22
  -
  DD6
  18:05
  19:30
  01:25
  37
  6
  Khách sạn tại Hà Nội
  -
  Giá từ: 650.000 đ
  -
  Giá từ: 739.130 đ
  -
  Giá từ: 1.913.043 đ
  -
  Giá từ: 862.609 đ
  -
  Giá từ: 959.565 đ
  [URL=http://

Chia sẻ trang