Vé tàu Hương Phố - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Hương Phố - Bồng Sơn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 630km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 190.000đ đến 1218.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  237
  293
  361
  546
  495
  439
  577
  566
  190
  546
  TN1
  22:45
  13:13
  14:28
  44
  13
  SE9
  .
  630
  697
  774
  906
  873
  792
  960
  908
  504
  906
  SE9
  22:39
  12:56
  14:17
  44
  10
  ,,
  SE9
  .
  630
  697
  774
  906
  873
  792
  960
  908
  504
  906
  SE9
  22:41
  12:26
  13:45
  46
  10
  ,

Chia sẻ trang