Vé tàu Huế - Trà Kiệu

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Huế - Trà Kiệu

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 137km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 41.000đ đến 136.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE21
  .
  57
  66
  84
  123
  115
  101
  136
  127
  46
  123
  SE21
  06:40
  10:20
  03:40
  37
  3
  TN1
  .
  51
  64
  79
  119
  108
  96
  125
  123
  41
  119
  TN1
  05:02
  08:51
  03:49
  36
  3

Chia sẻ trang