Vé tàu Huế - Thượng Lâm

  1. admin

    admin Administrator Thành viên

    Vé tàu Huế - Thượng Lâm

    Từ Từ 31.01.2020
    Khoảng cách: 116km.
    Tần suất: 1 chuyến/ngày.
    Giá vé: Từ 32.000đ đến 40.000đ
    Ký hiệu:
    ĐH: Máy lạnh.

    Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

    Mã tàu:
    Các loại vé
    Ngồi cứng:
    Ngồi cứng ĐH:
    Ngồi mềm ĐH:
    Khoang Chợ
    Ghế phụ:
    Thông tin tàu
    Giờ khởi hành:
    Đến nơi lúc:
    Thời gian chạy:
    Tốc độ (km/h):
    Số ga dừng:
    DH42
    .
    40
    -
    -
    -
    32
    DH42
    06:15
    10:10
    03:55
    30
    13

Chia sẻ trang