Hot Vé tàu Huế - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Huế - Nha Trang

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 627km.
  Tần suất: 9 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 189.000đ đến 1339.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  255
  798
  903
  1300
  1252
  1145
  1330
  1302
  638
  1300
  SE3
  08:32
  21:14
  12:42
  49
  7
  SE1
  .
  247
  798
  903
  1274
  1226
  1124
  1304
  1277
  638
  1274
  SE1
  10:59
  22:26
  11:27
  55
  6
  SE5
  .
  294
  337
  444
  693
  626
  533
  750
  703
  235
  693
  SE5
  22:28
  10:51
  12:23
  51
  5
  [

Chia sẻ trang