Vé tàu Hà Nội - Phố Lu

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Hà Nội - Phố Lu

  Từ Từ 14.06.2019
  Khoảng cách: 262km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 92.000đ đến 440.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SP1
  .
  115
  125
  135
  235
  195
  180
  385
  360
  92
  235
  SP1
  21:30
  04:35
  07:05
  37
  9
  SP3
  .
  115
  125
  135
  235
  195
  180
  385
  360
  92
  235
  SP3
  22:00
  05:20
  07:20
  36
  10
  SP7
  .
  135
  165
  215
  385
  360
  320
  440
  440
  108
  -
  SP7
  20:17
  03:27
  07:10p
  37
  9
  LC3
  .
  122
  159
  199
  345
  323
  285
  387
  387
  98
  345
  LC3
  06:10
  14:49
  08:39
  30
  22
  LC1
  .
  130
  160
  200
  350
  330
  290
  385
  385
  104
  350
  LC1
  22:00
  06:18
  08:18
  32
  14
  Khách sạn tại Lào Cai
  -
  Giá từ: 1.664.348 đ
  -
  Giá từ: 669.565 đ
  -
  Giá từ: 850.000 đ
  -
  Giá từ: 1.446.261 đ
  -
  Giá từ: 526.087 đ
  [URL=http://re

Chia sẻ trang