Vé tàu Giã - Ninh Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Giã - Ninh Hòa

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 27km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 20.000đ đến 42.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE21
  .
  35
  35
  35
  35
  35
  35
  35
  35
  30
  35
  SE21
  19:18
  19:46
  00:28
  58
  1
  N11
  .
  20
  20
  20
  -
  20
  N11
  14:59
  15:26
  00:27
  60
  1
  TN1
  .
  31
  31
  31
  31
  31
  31
  31
  31
  30
  31
  TN1
  17:32
  18:01
  00:29
  56
  1
  SQN1
  .
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  30
  SQN1
  18:43
  19:11
  00:28
  58
  1
  ,,
  SE9
  .
  32
  35
  39
  42
  39
  36
  42
  42
  30
  42
  SE9
  17:53
  18:22
  00:29
  56
  1
  ,,
  SE9
  .
  32
  35
  39
  42
  39
  36
  42
  42
  30
  42
  SE9
  16:54
  17:30
  00:36
  45
  1
  ,

Chia sẻ trang