Vé tàu Gia Huynh - Sài Gòn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Gia Huynh - Sài Gòn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 112km.
  Tần suất: 2 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 55.000đ đến 191.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Khoang Chợ
  Ghế phụ:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  PT3
  .
  69
  82
  98
  -
  55
  PT3
  00:34
  02:53
  02:19
  48
  2
  PT4
  .
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  PT4
  20:04
  17:40
  -02:2p
  -47
  -2

Chia sẻ trang