Vé tàu Đức Phổ - Minh Khôi

 1. Lê Thị Ngân

  Lê Thị Ngân Thành viên Bạc

  Vé tàu Đức Phổ - Minh Khôi

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 771km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 320.000đ đến 956.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN2
  .
  677
  717
  783
  924
  893
  790
  956
  936
  542
  924
  TN2
  05:41
  23:22
  17:41
  44
  16
  SE10
  .
  400
  470
  605
  850
  772
  707
  930
  835
  320
  850
  SE10
  05:46
  22:48
  17:02
  45
  13
  ,,,
  SE18
  .
  400
  470
  605
  850
  772
  707
  930
  835
  320
  850
  SE18
  05:41
  23:22
  17:41
  44
  13

Chia sẻ trang