Vé tàu Đồng Lê - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Tuy Hòa

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 762km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 229.000đ đến 1268.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  377
  919
  1035
  1234
  1191
  1100
  1268
  1239
  735
  1234
  SE5
  17:34
  08:50
  15:16
  50
  7
  SE7
  .
  381
  448
  576
  801
  728
  666
  876
  810
  305
  801
  SE7
  14:45
  06:18
  15:33
  49
  10
  TN1
  .
  286
  354
  435
  659
  598
  531
  697
  684
  229
  659
  TN1
  23:50
  16:28
  16:38
  46
  14
  [/vt

Chia sẻ trang