Vé tàu Đồng Lê - Tháp Chàm

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Tháp Chàm

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 972km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 288.000đ đến 1480.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  360
  413
  545
  766
  691
  589
  828
  777
  288
  766
  SE5
  17:34
  12:43
  19:09
  51
  9
  SE7
  .
  445
  514
  674
  1018
  945
  806
  1109
  1041
  356
  1018
  SE7
  14:44
  10:36
  19:52
  49
  13
  TN1
  .
  365
  451
  555
  841
  761
  676
  889
  871
  292
  841
  TN1
  23:50
  20:21
  20:31
  47
  19
  SE9
  .
  366
  420
  554
  763
  689
  587
  826
  767
  293
  763
  SE9
  23:44
  20:46
  21:02
  46
  15
  SE11
  .
  970
  1074
  1193
  1396
  1346
  1220
  1480
  1400
  776
  1396
  SE11
  16:35
  13:41
  21:06
  46
  10
  SE9
  .
  970
  1074
  1193
  1396
  1346
  1220
  1480
  1400
  776
  1396
  SE9
  23:46
  20:10
  20:24
  48
  15
  ,

Chia sẻ trang