Vé tàu Đồng Lê - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Nha Trang

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 879km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 265.000đ đến 1572.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  461
  1106
  1246
  1529
  1475
  1365
  1572
  1533
  885
  1529
  SE5
  17:34
  10:51
  17:17
  51
  8
  SE7
  .
  465
  548
  705
  980
  890
  815
  1072
  990
  372
  980
  SE7
  14:45
  08:39
  17:54
  49
  12
  TN1
  .
  331
  408
  503
  761
  691
  611
  805
  789
  265
  761
  TN1
  23:50
  18:42
  18:52
  47
  17
  [/

Chia sẻ trang