Vé tàu Đồng Lê - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Nha Trang

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 879km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 265.000đ đến 1400.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  359
  411
  543
  762
  688
  586
  825
  773
  287
  762
  SE5
  17:34
  10:51
  17:17
  51
  8
  SE7
  .
  417
  482
  632
  954
  886
  756
  1039
  976
  334
  954
  SE7
  14:44
  08:57
  18:13
  48
  12
  TN1
  .
  331
  408
  503
  761
  691
  611
  805
  789
  265
  761
  TN1
  23:50
  18:42
  18:52
  47
  17
  SE9
  .
  352
  403
  532
  733
  662
  563
  793
  736
  282
  733
  SE9
  23:44
  19:02
  19:18
  46
  14
  SE11
  .
  880
  972
  1080
  1320
  1274
  1155
  1400
  1324
  704
  1320
  SE11
  16:35
  12:02
  19:27
  45
  9
  SE9
  .
  880
  972
  1080
  1320
  1274
  1155
  1400
  1324
  704
  1320
  SE9
  23:46
  18:19
  18:33
  47
  14
  ,

Chia sẻ trang