Vé tàu Đồng Lê - Long Khánh

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Long Khánh

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 436km.
  Tần suất: 3 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 324.000đ đến 1278.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE5
  .
  405
  464
  613
  860
  777
  662
  932
  873
  324
  860
  SE5
  17:34
  16:57
  23:23
  52
  11
  SE7
  .
  507
  586
  769
  1173
  1089
  930
  1278
  1200
  406
  1173
  SE7
  14:44
  15:00
  24:16
  50
  16
  TN1
  .
  455
  563
  693
  1051
  951
  845
  1111
  1089
  364
  1051
  TN1
  23:50
  01:07
  25:17
  48
  22
  [

Chia sẻ trang