Vé tàu Đồng Lê - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Lê - Bồng Sơn

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 581km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 175.000đ đến 885.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  219
  271
  333
  503
  456
  405
  531
  521
  175
  503
  TN1
  23:50
  13:13
  13:23
  43
  12
  SE9
  .
  251
  288
  380
  523
  472
  401
  566
  525
  201
  523
  SE9
  23:44
  12:56
  13:12
  44
  9
  ,,
  SE9
  .
  580
  643
  714
  835
  806
  730
  885
  837
  464
  835
  SE9
  23:46
  12:26
  12:40
  46
  9
  ,

Chia sẻ trang