Vé tàu Đồng Hới - Sông Mao

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Hới - Sông Mao

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 962km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 289.000đ đến 1540.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  361
  447
  551
  834
  756
  671
  881
  865
  289
  834
  TN1
  01:47
  21:39
  19:52
  48
  19
  SE9
  .
  963
  1065
  1183
  1454
  1402
  1270
  1540
  1457
  770
  1454
  SE9
  01:34
  22:04
  20:30
  47
  15
  ,,
  SE9
  .
  963
  1065
  1183
  1454
  1402
  1270
  1540
  1457
  770
  1454
  SE9
  01:36
  21:26
  19:50
  49
  15
  ,

Chia sẻ trang