Hot Vé tàu Đồng Hới - Hà Nội

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Hới - Hà Nội

  Từ Từ 16.02.2020
  Khoảng cách: 522km.
  Tần suất: 11 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 172.000đ đến 979.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  237
  676
  763
  956
  921
  842
  979
  959
  541
  956
  SE4
  18:35
  04:48
  10:13
  51
  8
  SE2
  .
  230
  676
  763
  937
  903
  825
  960
  940
  541
  937
  SE2
  19:40
  05:30
  09:50
  53
  7
  SE6
  .
  242
  277
  366
  572
  516
  439
  619
  580
  194
  572
  SE6
  09:16
  19:58
  10:42
  49
  12
  [vt

Chia sẻ trang