Vé tàu Đồng Hới - Giã

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Hới - Giã

  Từ 16/06/2021
  Khoảng cách: 732km.
  Tần suất: 4 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 220.000đ đến 1170.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  TN1
  .
  275
  341
  419
  634
  575
  511
  671
  658
  220
  634
  TN1
  01:47
  17:32
  15:45
  46
  14
  SE9
  .
  732
  810
  900
  1105
  514
  966
  1170
  1107
  586
  1105
  SE9
  01:34
  17:53
  16:19
  45
  11
  ,,
  SE9
  .
  732
  810
  900
  1105
  514
  966
  1170
  1107
  586
  1105
  SE9
  01:36
  16:54
  15:18
  48
  11
  ,

Chia sẻ trang