Vé tàu Đồng Hới - Bồng Sơn

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đồng Hới - Bồng Sơn

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 495km.
  Tần suất: 6 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 149.000đ đến 1003.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  ,,
  TN1
  .
  186
  231
  283
  429
  389
  345
  454
  445
  149
  429
  TN1
  01:47
  13:13
  11:26
  43
  11
  SE9
  .
  214
  245
  323
  1
  1
  1
  1
  1
  171
  1
  SE9
  01:34
  12:56
  11:22
  44
  8
  ,,
  SE9
  .
  495
  548
  608
  783
  755
  684
  830
  784
  396
  783
  SE9
  01:36
  12:26
  10:50
  46
  8
  ,

Chia sẻ trang