Vé tàu Đông Hà - Tuy Hòa

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Tuy Hòa

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 576km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 173.000đ đến 1243.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  247
  733
  827
  1214
  1169
  1071
  1243
  1218
  586
  1214
  SE3
  07:13
  19:13
  12:00
  48
  7
  SE1
  .
  240
  733
  827
  1190
  1145
  1048
  1218
  1193
  586
  1190
  SE1
  09:51
  21:04
  11:13
  51
  6
  SE5
  .
  240
  275
  363
  510
  460
  392
  552
  518
  192
  510
  SE5
  21:11
  08:50
  11:39
  49
  5
  [

Chia sẻ trang