Vé tàu Đông Hà - Phủ Lý

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Phủ Lý

  Từ Từ 31.01.2020
  Khoảng cách: 566km.
  Tần suất: 5 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 250.000đ đến 1010.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE4
  .
  257
  698
  788
  987
  950
  853
  1010
  980
  558
  987
  SE4
  16:46
  03:44
  10:58
  52
  8
  SE2
  .
  250
  698
  788
  987
  950
  853
  1010
  980
  558
  987
  SE2
  17:41
  04:26
  10:45
  53
  7
  SE6
  .
  553
  602
  680
  758
  730
  650
  768
  760
  442
  758
  SE6
  06:56
  18:40
  11:44
  48
  12
  [

Chia sẻ trang