Vé tàu Đông Hà - Nha Trang

 1. admin

  admin Administrator Thành viên

  Vé tàu Đông Hà - Nha Trang

  Từ 28/07/2023
  Khoảng cách: 693km.
  Tần suất: 8 chuyến/ngày.
  Giá vé: Từ 209.000đ đến 1470.000đ
  Ký hiệu:
  ĐH: Máy lạnh.
  K6: Khoang 6 giường.
  K4: Khoang 4 giường.

  T1: Nằm Tầng 1.
  T2: Nằm Tầng 2.
  T3: Nằm Tầng 3.

  Đơn vị: 1000đ. (Giá đánh dấu - : Không có).

  Mã tàu:
  Các loại vé
  Ngồi cứng:
  Ngồi cứng ĐH:
  Ngồi mềm ĐH:
  Nằm K6 T1 ĐH:
  Nằm K6 T2 ĐH:
  Nằm K6 T3 ĐH:
  Nằm K4 T1 ĐH:
  Nằm K4 T2 ĐH:
  Ghế phụ:
  Ngồi tầng 2:
  Thông tin tàu
  Giờ khởi hành:
  Đến nơi lúc:
  Thời gian chạy:
  Tốc độ (km/h):
  Số ga dừng:
  SE3
  .
  298
  882
  998
  1436
  1383
  1265
  1470
  1439
  706
  1436
  SE3
  07:13
  21:14
  14:01
  49
  8
  SE1
  .
  289
  882
  998
  1407
  1355
  1239
  1442
  1411
  706
  1407
  SE1
  09:51
  23:11
  13:20
  52
  7
  SE5
  .
  315
  361
  476
  707
  638
  1236
  765
  716
  252
  707
  SE5
  21:11
  10:51
  13:40
  51
  6

Chia sẻ trang